Dornova metóda

Dornova metóda je jemná manuálna terapia zameraná na naprávanie posunutých stavcov a kĺbov chrbtice a panvy. Jej cieľom je obnoviť prirodzenú polohu kostí a mäkkých tkanív, čím sa zmierňuje bolesť, zlepšuje sa pohyblivosť a celkovo sa podporuje zdravie pohybového aparátu.

Princípy Dornovej metódy:

 • Jemný a holistický prístup: Na rozdiel od manipulatívnych techník, Dornova metóda pracuje s jemným tlakom a naťahovaním, čím sa minimalizuje riziko bolesti a poranenia. Zameriava sa na celé telo a hľadá príčinu problémov v jeho komplexných súvislostiach.
 • Aktivácia svalov: Dôležitou súčasťou Dornovej metódy je aktívna spolupráca pacienta. Terapeut vedie klienta v dýchaní a jemných pohyboch, čím sa aktivujú svaly a napomáha sa tak návratu stavcov a kĺbov do správnej polohy.
 • Energetický aspekt: Podľa Dornovej metódy sú blokády v pohybovom aparáte úzko prepojené s blokaciami v energetickom systéme tela. Terapeut preto stimuluje akupunktúrne body a meridiány, čím napomáha k uvoľneniu blokád a obnoveniu toku energie.

Indikácie Dornovej metódy:

Dornova metóda môže pomôcť pri širokej škále problémov s pohybovým aparátom, ako napríklad:

 • Bolesti chrbta, krku a kĺbov
 • Skolióza, kyfóza, lordóza
 • Vybočená panva
 • Artróza
 • Ischias
 • Bolesti hlavy
 • Chronická únava
 • Poruchy trávenia
 • Poruchy dýchania

Priebeh Dornovej terapie:

Dornova terapia prebieha v sérii 1-3 sedení v intervale 1-2 týždne. Terapeut najprv vyšetrí pacienta a určí príčinu jeho problémov. Následne aplikuje jemné tlaky a naťahovanie na posunuté stavce a kĺby. Zároveň vedie klienta v dýchaní a cvikoch, ktoré aktivujú svaly a podporujú návrat kostí do správnej polohy. Po terapii môže pacient pociťovať miernu únavu a bolesť svalov, tieto príznaky by však mali do 24 hodín ustúpiť.

Dôležité:

Dornova metóda nie je vhodná pre každého. Pred jej aplikáciou je dôležité absolvovať vyšetrenie u lekára, aby sa vylúčili kontraindikácie, ako napríklad akútne zápaly, osteoporóza alebo nádory.